کالج برمن

کالج برمن برنامه های طیف وسیعی از رشته های تحصیلی را در علوم طبیعی، انفورماتیک، علوم اجتماعی و فرهنگی و نیز آموزش معلمی ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات کسب کنید یا با بخش مشاوره تحصیلی تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
uni-bremen.de/studium/orientiere…
ارائه دهندهUniversität Bremen
آدرسUniversität Bremen, Bibliothekstraße, Bremen
وب سایتuni-bremen.de/studium/orientiere…
آخرین بررسی: 12.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,