کافه زبان / دیدار برای گفتگو در فار

در فار مکان های مختلفی به عنوان کافه زبان وجود دارند. در کافه زبان، می توانید با افراد و فرهنگ های جدید دیدار کنید و به این ترتیب کیفیت صحبت کردن به یک زبان را بهتر کنید.

برای اطلاعات بیشتر و ساعات کاری، لطفا به وبسایت ارائه کننده مربوطه برنامه ها مراجعه کنید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , , ,