کار کودکان و جوانان جماعت یکشنبه سه گانگی

جماعت یکشنبه سه گانگی برنامه های مختلفی برای کودکان و جوانان دارد. از جمله آنها برای مثال عبارتند از یک درِ باز و گردش های مختلف اوقات فراغت.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به ارائه کننده برنامه ها مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید یا تماس بگیرید.
ارائه دهندهBremische Evangelische Kirche
آدرسSt. Gotthard-Str. 140, 28325 Bremen
زمان
تماس با شخصFrau Semhar Duhm
تلفن+49 42195806906
تلفن+49 421240407100
ایمیلsemhar.duhm@kirche-bremen.de
ایمیلtrinitatis@kirche-bremen.de
وب سایتkirche-bremen.de/trinitatis
آخرین بررسی: 07.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: