هیئت برمن، هِمِلینگن

هیئت برمن مواد غذایی مازاد را جمع آوری می کند و آنها را در برابر یک اعانه کوچک به شهروندان نیازمند می دهد. آوارگانی که خودشان باید نیازهایشان را تامین کنند، می توانند با کمال میل به عنوان مشتری به یکی از سه مرکز توزیع مراجعه کنند.

پس از آنکه نام نویسی کردید، می توانید از «هیئت برمن» در قبال یک اعانه کوچک مواد غذایی مناسب دریافت کنید. نام نویسی مشتریان جدید در ساعات اداری اعلام شده مقدور است و برای این منظور گواهی شما بر اساس قانون خدمات پناهجویان و یا گواهی مرکز کار (ALG II) را لازم دارید. پس از آن شما یک کارت شناسایی موقت دریافت می کنید که پس از مراجعه چهارم، می توانید یک کارت شناسایی نامحدود بگیرید. در این صورت می توانید یک بار در هفته در زمان های توزیع، مواد غذایی را از «هیئت» تحویل بگیرید.

ساعات توزیع و ساعات اداری کنونی را لطفا در وبسایت ارائه کننده خدمات ببینید.

در ساعات افتتاحیه وارد شوید:
ارائه دهندهBremer Tafel e.V. Hemelingen
آدرسBrauerstraße 13, Bremen
تلفن+49 421 4341959
ایمیلbrementafel@nord-com.net
وب سایتbremertafel.de
زمان
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: