هنر و فرهنگ در هِمِلینگن – مدرسه 21

مدرسه 21 برنامه ها و پروژه های مختلفی را در زمینه هنر و فرهنگ در ناحیه شهری هِمِلینگن ارائه می کند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به وبسایت ارائه کننده برنامه ها مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
schule21.org
ارائه دهندهSchule 21 e.V. Kunst- und Kulturverein
آدرسGodehardstr. 21, 28309 Bremen
تلفن+49 421 411011
ایمیلinfo@schule21.org
وب سایتschule21.org
آخرین بررسی: 10.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,