مشاوره رسیدگی اولیه

در چارچوب پروژه «enCourage» آوارگان برای رسیدگی اولیه در اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF) آماده می شوید. در اینجا شما متوجه می شوید که فرایند رسیدگی چگونه انجام می شود، چگونه می توانید خود را آماده کنید و شما چه حقوقی دارید.

تماس در ساعات افتتاحیه:

چهارشنبه ها: 16:00 - 18:00
جمعه ها: 11:00 - 13:00

ارائه دهندهenCourage, Gemeinsam in Bremen (AWO)
زمان

چهارشنبه ها: 16:00 - 18:00
جمعه ها: 11:00 - 13:00

تلفن+49 157 81040685
ایمیلencourage.bremen@gmail.com
وب سایتgemeinsam-in-bremen.de/bibliothe…
آخرین بررسی: 10.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,