مشاوره تایید برای زنان

این مشاوره تایید، ویژه زنان است. می توانید از خانم اشلوفیک درباره گزینه های تایید آموزش های حرفه ای خارجی اطلاعات بگیرید و درباره فرایند تایید کمک دریافت کنید.

تماس بگیرید و نوبت بگیرید:
+49 421 169370
ارائه دهندهFrauen in Arbeit und Wirtschaft e.V.
آدرسKnochenhauerstraße 20-25, 28195, Bremen
تلفن+49 421 169370
ایمیلkontakt@faw-bremen.de
وب سایتfaw-bremen.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,