مشاوره، آموزش، اوقات فراغت و گروه هایی برای ناشنوایان

«انجمن ایالتی ناشنوایان برمن» (Landesverband für Gehörlose Bremen) مشاوره می دهد، برای زبانِ علائم مترجم فراهم می کنند و کلاس ها و برنامه های آموزش تکمیلی را سازماندهی می کنند. این انجمن برنامه های فرهنگی را نیز ارائه می کند. در مرکز ناشنوایان، دیدارهای گروه های مختلف برگزار می شود، برای مثال دیدار زنان، باشگاه جوانان یا کلاس های علائم.

برنامه های موجود و زمان ها را لطفا در وبسایت ارائه کننده برنامه ها ببینید.

Provider«انجمن ایالتی ناشنوایان برمن» (Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V.)
AddressSchwachhauser Heerstraße 266, Bremen
Contact PersonHerr Patrick George
Phone+49 421 2231131
Emailpatrick.george@lvg-bremen.de
Websitevilla-bremen.de
Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V.
© Landesverband der Gehörlosen in Bremen e.V.
«انجمن ایالتی ناشنوایان برمن» (Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V.)

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.