مدرسه سیرک

هر کس می تواند ایستادن روی سر را انجام دهد!؟
در این دوره شما این فرصت را دارید که تکنیک های مختلف سیرک را یاد بگیرید:

 • Trapez
 • طناب زدن
 • تک چرخ زدن
 • رولا بولا
 • حرکت روی توپ
 • شعبده بازی
 • دیابولو
 • حرکات آکروباتیک
 • دستمال

شما همیشه دوره را با بازی های مختلف شروع می کنید. از آنجا که هر کس سطح متفاوتی دارد، می توانید به یکدیگر کمک کنید و چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرید. همچنین همیشه فرصت شرکت در اجراها وجود دارد.

این دوره به صورت ویژه برای پناهندگان ارائه می شود و برای سنین 14 سال به بالا است.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
circusjokes.de/index.php
ارائه دهندهVerein für Bewegung, Kultur und Integration e.V.
آدرسKornstraße 315a, 28201 Bremen
تماس با شخصFrau Kim Schweers
تلفن +49 421 16147556
ایمیلkim@circusjokes.de
وب سایتcircusjokes.de/index.php
آخرین بررسی: 02.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

  فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,