دیدار و کافه گفتگو – مرکز مادران و خانواده های هوختینگ

مرکز مادران و خانواده ها از طریق برنامه های مختلف امکاناتی را برای دیدارها فراهم می کند.

برای مثال کافه های گفتگو و فعالیت های مختلف اوقات فراغت ارائه می شوند. علاوه بر آن، یک سرویس مراقبت از کودکان و برنامه های کمکی مختلف وجود دارند که به شما بیشتر کمک می کنند.

اطلاعات بیشتر را لطفا از وبسایت ارائه کننده برنامه ها دریافت کنید.

Foto vom Sprachcafé
© Mütter- und Familienzentrum Huchting e.V.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,