جوانان در واله

«جوانان در واله» یک پروژه همکاریِ اداره خدمات اجتماعی برمن/واله و انجمن کمک آموزش اجتماعی خانواده ها و زندگی است که خلاصه ای از برنامه های جاری کار جوانان و مراسم های کنونی و نیز میعادگاه های ناحیه شهری واله را ارائه می کند. در کنار برنامه های فرهنگی و ورزشی، «جوانان در واله» همچنین درباره کمک به تکالیف خانگی، برنامه های تعطیلات و امکانات مشاوره در واله اطلاعات ارائه می کند.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ارائه دهندهAmt für Soziale Dienste Bremen/Walle, sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe e.V.
آدرسWalle, Bremen
تماس با شخصRamin Amir
ایمیلramin@amirdesign.de
وب سایت
آخرین بررسی: 15.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , , ,