برنامه های ورزشی – SVGO برمن

در باشگاه ورزشی Gramke-Oslebshausen، می توانید در برنامه های ورزشی مختلف شرکت کنید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
svgo-bremen.de
ارائه دهندهSportverein Grambke-Oslebshausen e.V.
آدرسSperberstraße 3/5, 28239 Bremen
تلفن+49 421 6449361
ایمیلinfo@svgo-bremen.de
وب سایتsvgo-bremen.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: