برنامه های ورزشی – Freie Turner Blumenthal

در باشگاه ورزشی “Freie Turner Blumenthal” می توانید در برنامه های مختلف ورزشی شرکت کنید. همه گروه های سنی پذیرفته می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ft-blumenthal.de
ارائه دهندهFreie Turner Blumenthal v. 1907 e. V
آدرسHeidbleek 10, 28779 Bremen
تلفن+49 421 606679
ایمیلinfo@ft-blumenthal.de
وب سایتft-blumenthal.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: