برنامه های ورزشی – .Blumenthaler Turnverein v. 1862 e. V

“.Blumenthaler Turnverein v. 1862 e. V” ورزش های مختلفی را برای گروه های سنی مختلف ارائه می دهد. برای شرکت باید از قبل ثبت نام کنید.

می توانید زمان دوره و هزینه عضویت را در وب سایت ارائه دهنده پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت نام به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
blumenthalertv.de
ارائه دهندهBlumenthaler Turnverein v. 1862 e. V.
آدرسAm Forst 1, 28779 Bremen
تلفن+49 421 6006274
ایمیلinfo@blumenthalertv.de
وب سایتblumenthalertv.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,