برنامه های ورزشی در برمن شرق – SGBO

شما می توانید در برنامه های ورزشی مختلف در SGBO شرکت کنید. این برنامه ها برای گروه های سنی مختلف اجرا می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
sgbo.de/sportangebote
ارائه دهندهTurn und Sportverein Vahr Bremen e.V.
تلفن+49 421 480437 (Arbergen)
تلفن+49 421 463990 (Vahr)
ایمیلinfo@sgbo.de
وب سایتsgbo.de/sportangebote
آخرین بررسی: 17.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: