برنامه فرهنگی – ایستگاه فرهنگی فِگِزاک

در ایستگاه فرهنگی فِگِزاک برنامه های مختلف فرهنگی برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به وبسایت ارائه کننده برنامه ها مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
kulturbuero-bremen-nord.de
ارائه دهندهKulturbahnhof Vegesack
آدرسHermann-Fortmann-Straße 32, 28759 Bremen
تلفن+49 421 654848
ایمیلveranstaltungen@kulturbuero-bremen-nord.de
وب سایتkulturbuero-bremen-nord.de
آخرین بررسی: 10.08.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,