اطلاعات در مورد دسترسی برای معلولان در برمن

در وب‌سایت bremen.de/barrierefrei می‌توانید درباره دسترسی برای معلولان در برمن اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برای مثال، یک راهنمای شهری وجود دارد که در آن می‌توانید امکانات مختلف در برمن را پیدا کنید. اطلاعاتی در مورد امکان دسترسی و قابل استفاده بودن مراکز برای افراد دارای معلولیت دریافت خواهید کرد.

به علاوه، مسیرهایی برای افراد نابینا پیدا خواهید کرد که شما را از ایستگاه تا مراکز مورد نظر راهنمایی می‌نمایند. چنانچه پیشنهادی برای افراد ناشنوا یا کم شنوا یا اطلاعاتی به زبان ساده وجود داشته باشد، در اینجا اشاره‌ای به آن پیدا خواهید کرد.

بودجه bremen.de/barrierefrei توسط نماینده اقتصاد، کار و اروپا تامین می‌شود

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
bremen.de/barrierefrei
ارائه دهندهWFB/Abteilung Online; p+t planung
وب سایتbremen.de/barrierefrei
آخرین بررسی: 10.11.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,