آگهی های کوچک

“Kleinanzeigen” (آگهی‌های کوچک) وب سایتی است که در آن اقلام مورد استفاده خصوصی فروخته می شوند. باید در آنجا ثبت نام کنید تا بتوانید از سایت استفاده کنید و به صورت آنلاین چیزهایی بخرید.
در قسمت «Zu verschenken» (برای هدیه)، اقلام به صورت رایگان ارائه می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
kleinanzeigen.de
وب سایتkleinanzeigen.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,