آتشنشانی داوطلبانه برمن-نویشتات – آتشنشانان جوان

آتشنشانان جوان نویشتات، یک پروژه یکپارچگی است که در آن از همه جوانان استقبال می شود. در کنار تمرینات هفتگی برای فرایند عملیات آتشنشانی، برنامه های مختلفی برای پُر کردن اوقات فراغت وجود دارد.

اطلاعات بیشتر را لطفا از وبسایت ارائه کننده برنامه ها دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
ffneustadt.de
ارائه دهندهFreiwillige Feuerwehr Neustadt
آدرسSeesenthom 4, 28201 Bremen
تلفن+49 421 6996133
ایمیلjugendfeuerwehr@ffneustadt.de
وب سایتffneustadt.de
آخرین بررسی: 11.10.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,