Здраве

В Германия има задължително здравно осигуряване – това означава, че всеки трябва да бъде здравноосигурен.

Здравното осигуряване поема много разходи, като например медицински лечения, превантивни здравни грижи и рехабилитация. Ако отидете при лекар, трябва да носите Вашата осигурителна карта.

Можете да намерите лекар в близост до Вас на страницата на kvhb. Там ще намерите и лекари-специалисти. Ако не сте сигурен от какъв лекар се нуждаете, можете да попитате Вашия личен лекар.

Ако се нуждаете от лекар и лекарският кабинет е затворен, можете да отидете в лекарския дежурен кабинет. Лекарският дежурен кабинет е отворен и през нощта, и през уикенда. Преди това се обадете най-добре на 116 117.

При спешен случай отидете в спешното отделение на болницата. Ако не можете да шофирате сам, се обадете на телефона за спешни случаи 112.

Ако все още не можете да говорите добре немски, трябва да доведете преводач на Вашето посещение при лекаря. Тогава Вашата молба ще бъде разгледана професионално от лекаря.

Предложения от Пазара

Подтеми

46 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването