Работа, пари & Център по заетостта

Агенцията по заетосттаиБюрото по труда са държавните институции по заетостта в Германия. Те ще ти помогнат да си намериш работа или да се квалифицираш за дадена професия.

Агенцията по заетостта в Бремен ще ти окаже подкрепа, ако имаш статут на толерантен престой или разрешение за пребиваване. Те ще те консултират относно възможностите за професионална реализация.

Бюрото по труда ще ти съдейства, ако вече имаш разрешение за работа. Служителите на бюрото по труда ще ти предоставят информация за възможности за квалификация или езикови курсове. Можеш да получиш информация например за обучение, квалификация, самостоятелна заетост и германската система на пазара на труда. Ако си безработен, можеш да получиш финансова подкрепа от Бюрото по труда.

Във видеоклиповете на Бюрото по трудаможеш да видиш, как можеш да получиш съвет в Бюрото по труда.

Ако някога имаш проблеми с Бюрото по труда или със Агенцията по заетостта, agab може да ти помогне.

Предложения от Пазара