Трудов договор & отчисления от заплатата

След като си намериш работа, ще получиш и трудов договор. Трудовият договор е много важен, тъй като в него се определят всички условия на работа. Това са права и задължения за теб като служител. Например, в него се посочва:
– колко време се очаква да работиш за компанията и дали си нает временно или постоянно
– какви са товите задължения
– колко трябва да работиш през седмицата и как се процедира с извънредния труд
– колко пари печелиш
– дали има специални плащания или специално работно време
– колко дни в годината имаш право да ползвате отпуск
– колко дълъг е срокът на предизвестие
– какво се случва, ако не си в състояние да работиш.

Преди да подпишеш трудовия договор, трябва да го прочетеш внимателно и да се увериш, че разбираш всичко, което е посочено в него. Ако не си сигурен и искаш да провериш договора, можеш да направиш това в консултантския център на Faire Integration или в Камарата на служителите . Уговори си среща и не забравяй да носиш със себе си трудовия си договор.

Ако не получиш договор от работодателя си, задължително трябва да поискаш такъв. Трудовият договор е важен за твоята защита, например срещу работа на черно или внезапна безработица.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването