Служител & статут на пребиваване

Имигрантите и чуждестранните квалифицирани работници с тяхната различна квалификация могат да бъдат истинско предимство за твоята компания. Те често притежават интересни умения и знания. Използвайте този потенциал.

Има няколко неща, които трябва да се имат предвид при набирането, наемането и осигуряването на имигранти с разрешение за пребиваване и чуждестранни квалифицирани работници. Налице са много услуги, които могат да те подкрепят при набирането и интегрирането на имигранти и чуждестранни квалифицирани работници.

Ако имате въпроси, свържете се с някой от консултантските центрове.

Предложения от Пазара

3 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването