Работа и квалификация

Търсещи работа и работещи

Arbeit finden & bewerben

В тази категория ще намерите информация по темата намиране на работа и кандидатстване. Освен това има информация по темите признаване, практика, обучение и по темата квалификация и допълнителна квалификация.

Arbeitsalltag & Arbeitsrecht

В тази категория ще намерите информация за работното ежедневие и трудовото право в Германия. Има информация за трудовия договор и за фишовете за заплата, за различни видове работа и по темата работа, пари и Jobcenter.

Finanzielle Unterstützung

В тази категория ще научите какви предложения за подпомагане има и кой има право на подпомагане.

Работодатели и самостоятелно заети лица

Angestellte & Aufenthaltsstatus

В тази категория ще намерите информация за предпоставките и стъпките за назначаване на бежанци или работници от чужбина. Освен това ще научите към кого да се обръщате за консултиране.

Antidiskriminierung & Diversity

В тази категория ще научите какво означават понятията антидискриминация и Diversity (многообразие) и как тези теми могат да бъдат интегрирани във Вашето предприятие. Осен това ще научите към кого можете да се обръщате за консултация.

Selbstständigkeit

В тази категория ще получите информация по темата самостоятелна заетост.

Welcome to Bremen NetWork für Arbeit und Qualifizierung е част от IQ мрежата Бремен. Научете повече за сътрудничеството на Welcome to Bremen NetWork.

Ако искате да работите в Германия, се нуждаете от разрешение за работа. Често е необходимо Вашата професионална квалификация, която сте придобили във Вашата родина, да бъде призната в Германия. Тогава се проверява дали можете всичко, което трябва да можете в Германия по тази професия. Освен това трябва да говорите добре немски език.

Тук ще намерите съответни консултантски центрове и предложения в Бремен, които могат да Ви помогнат да работите в Германия. Федералната служба за миграцията и бежанците (BAMF) е изготвила списък с отговори за разрешително за работа за бежанци.