Образование

Образованието и обучението са важна основа за живота в Германия. В Бремен има различни възможности за завършване на училище, професионално обучение, следване или допълнително обучение. На нашата страница Ви предоставяме общ поглед върху многото проекти, които улесняват достъпът на бежанците до образование, обучение, следване и в крайна сметка интеграцията на пазара на труда. Освен това ще получите информация за немската училищна система.

Тук ще намерите много предложения – от съвети и грижа през уроци по немски език и допълнително образование до грижи за деца. Университетите в Германия са особено важни за интеграцията чрез образование. Също така и поради това, че те отдавна са образец на културата на посрещане.

Предложения от Пазара

Подтеми

69 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването