Calificare

  • Precalificare profesională pentru locuitorii din Bremen din întreaga lume
  • Program de tranziție pentru profesorii imigranți (IQsA)
  • Calificare inițială ca asistent de îngrijire
  • Formare continuă pentru competențe manageriale
  • Curs specilizat de limbi străine în domeniul pedagogiei (B2)
  • „Să începem“ – predarea strategiilor de învățare
  • Meșteșugurile ecologice sunt viitorul
  • Căi spre un loc de muncă – pro KiTa II
  • Calificare complementară lingvistică de specialitate pentru profesori (de sprijin lingvistic) (C2)
  • Calificare lingvistică de bază specializată pentru profesorii (de sprijin lingvistic) (C1)