Бременни

  • Телефонна линия за помощ „Бременни в нужда“
  • Консултативен център за бременност – Кара
  • Консултации при бременност – Каритас Бремен Север
  • Болница Св. Йозеф Щифт
  • Клиника Бремен-Север – Родилна клиника
  • Консултации при бременност – Дом Розенак
  • Консултации по въпросите на сексуалността, семейството, партньорството
  • Помощ при бременност и раждане
  • Консултации и подкрепа за момичета и млади жени
  • Организация на свободното време – Културен дом Густав Хайнеман Фегезак