Квалификация

  • Професионална предквалификация за жители на Бремен от цял свят
  • Основна квалификация като асистент по здравни грижи
  • Преходна мярка за учители имигранти (IQsA)
  • Допълнително обучение за придобиване на лидерски умения
  • Специализиран езиков курс по педагогика (B2)
  • Екологичното занаятчийство е бъдещето
  • Пътища към заетостта – „Pro KiTa II“
  • „Да започваме“ – стратегии за преподаване и учене
  • Основна квалификация по специализиран език за учители („езиково подпомагане“) (C1)
  • Основна квалификация в областта на дневните грижи за деца B1