Забавления

  • Театър и музика за младежи на възраст 14–26 години
  • Кафето на Кете
  • Лексикална кръстословица/Лексикален пъзел (украински език)
  • Игрища – Бремен
  • Групи за младежи – културен център Ослебсхаузен
  • Групи за деца – Културен дом Ослебсхаузен
  • „Къща на приятелство“
  • Свободно време, образование, инициативи – Културен дом Хемелинген
  • Цирково училище
  • Предложения за хора с увреждания – „Мартинсклуб“ Бремен