Финансова подкрепа

В Бремен има различни служби за финансова подкрепа, които могат да ви помогнат в личния ви път.

Кое обезщетение за помощ е подходящо за вас, зависи от положението ви на живот и от статута ви на пребиваване.

Получете съвет за възможностите за подкрепа в център за консултации. Там можете да прецените дали имате шанс да получите финансова помощ.

Предложения от Пазара