Спешен случай

Ако имаш спешен случай извън работното време на лекарския кабинет, можеш да отидеш в болница. Болниците разполагат със спешни амбулаторни отделения. Ако имаш нужда от линейка, обади се на телефон 112. Кажи, къде се намираш и какво се е случило. За всяко лечение трябва да представиш здравната си карта. При спешни случаи можеш да представиш здравната си карта в рамките на десет дни.

Важни номера за спешни случаи могат да бъдат използвани безплатно чрез всеки телефон:

Спешен номер на полицията: 110

Пожарна/спасителна служба: 112

Център за контрол на отравянията Долна Саксония/Бремен: 0551 19240

Предложения от Пазара

4 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването