Сексуалност

В Германия всички хора с различна сексуална ориентация са добре дошли и имат равни права. Това означава, че никой не може да бъде дискриминиран заради сексуалната си ориентация (Закон за борба с дискриминацията).

Например хомосексуалистите могат да получат убежище в Германия, ако са преследвани в родината си заради тяхната сексуална ориентация.

Хората с различна сексуална ориентация са добре дошли и в Бремен: Никой не може да бъде дискриминиран заради сексуалната си ориентация. Всички места и предложения са отворени за всеки. В Бремерхафен също има специфични центрове за контакт и консултация, и места за срещи, които ще Ви помогнат при въпроси относно сексуалността. Това включва например „Rat und Tat Zentrum“ (център за съвет и действие). В този раздел ще намерите някои от тези точки за контакт, както и няколко отговора на други въпроси.

Предложения от Пазара