Работно ежедневие & трудово право

Ако искаш да работиш в Бремен, обикновено се нуждаеш от разрешително за работа от Миграционната служба. Дали ще имаш право да работиш и дали ще получиш разрешително за работа зависи, наред с други неща, от статута ти на пребиваване и от работата, която искаш да работиш.

За повечето работни места е необходима и диплома. Можеш да научиш, как да намериш работа и да кандидатстваш за нея в категорията Arbeit finden; bewerben (Намиране на работа; кандидатстване за работа).

Има консултантски центрове, които могат да ти помогнат да кандидатстваш за разрешително за работа или да си намериш работа. Просто разгледай предложенията по-долу.

След като си намерили работа, ще получиштрудов договор. Обикновено всеки месец получаваш и фиш за заплата, който показва колко си спечелил и колко данъци си платил. Фишът може да ти бъде предоставен по електронен път или да го получиш като документ от работодателя си. Съхранявай тези документи на сигурно място. Тези документи ще са ти необходими, когато подаваш данъчна декларация.

Като служител в Бремен, ти автоматично ставаш член на Камарата на работниците и служителите. Можеш да получиш безплатен съвет от Камарата на работниците и служителите по много въпроси, свързани с професионалния живот. Например, има Консултации по трудово и социално право.

Ако си клиент на Бюрото по труда, има няколко неща, които трябва да имаш предвид, ако искаш да работиш. Можете да научииш повече в категорията Arbeit, Geld; Jobcenter (Работа, пари; Бюро по труда).

Искаш ли да станеш самостоятелно заето лице? В такъв случай, имаме информация за това в категориятаSelbstständigkeit (Самостоятелна заетост).

Предложения от Пазара

Подтеми

13 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването