Процедура за получаване на убежище

Политическата ситуация непрекъснато се променя. Поради това процедурата за предоставяне на убежище се адаптира в зависимост от текущата ситуация.

Приблизителна представа за процедурата за предоставяне на убежище можете да намерите на на уебсайта на Федералната служба за миграция и бежанци (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF).

Важно е да потърсите съвет. Посетете нашата категория „Rechtsberatung“(Правни съвети).

Предложения от Пазара