Признаване

Имаш свидетелство за завършено училище, университетска диплома или професионална квалификация от страна, различна от Германия? Имаш вече натрупан професионален опит в родната си страна? Ако искаш да работиш или да учиш в същата област, трябва да провериш, дали квалификацията ти се признава в Германия.

Списък на компетентните органи за признаване можеш да намериш на уебсайта на IQ Netzwerk Bremen. Ако не знаеш, точно към коя служба трябва да се обърнеш, за да бъде призната професията ти, или ако имаш общи въпроси, можеш да се свържеш за съвет с Консултантски център за чуждестранни професионални квалификации. Моля, запиши си предварително час за консултация.

На уебсайта на федералното правителство ще намериш обща информация относно признаването на чуждестранни професионални квалификации в Германия на много езици.

Предложения от Пазара