rechtlichesПраво

Право и справедливост в по-широк смисъл са гарантирани в Германия от конституцията и са ценени високо. Правната система е много широко разнообразна и обхваща всички аспекти на живота. За това в Германия сте толкова по-защитен.

Ако обаче имате специални правни въпроси, се препоръчва ангажирането на адвокат или осъществяването на контакт със съответните консултантски центрове или помощни организации, които могат в този случай да Ви помогнат.

Важно е да се вземе предвид, че много писма от органа включват така наречено „указание за реда на обжалване„. Това означава, че имате възможността да подадете възражение срещу съответното писмо. За да не пропуснете срока за това (т.е. да не се пропусне срока за възражението), трябва да отваряте бързо Вашите писма и да получавате помощ от доверени лица.

Информация, указания и изявления относно хода на процедурите по предоставяне на убежище и защита на бежанците ще получите на уеб страницата на федералната служба за миграцията и бежанците.

 • На кого се предоставя убежище в Германия?

  Съгласно § 16a I от Основния закон на преследваните по политически причини лица се предоставя индивидуална защита според основните права. Също така „бежанци“ по смисъла на Директивата на ЕС относно признаването на убежище са равнопоставени на лицата, които имат право на убежище.

  Към това попадат редица причини, които Ви предоставят защита в Германия като бежанец. Причините обаче зависят от отделния случай, т.е. от отделната ситуация.

  Как приблизително би могла да протече немската процедура по предоставяне на убежище, ще намерите на този линк:
  ход на процедура за предоставяне на убежище в Германия

 • Към кого се обръщам при правни въпроси?

  Ако търсите специализирана правна консултация, Ви препоръчваме да ангажирате адвокат в тази специализирана област. Адреса на всички адвокати по право за чужденците и по право на убежище в Бремен ще намерите в този списък.

  Независимо от платените адвокати, можете да се възползвате и от други консултантски центрове, които ще намерите в нашата категория „консултантски центрове„.

 • Какво е законно социално осигуряване?

  Немското социално осигуряване е законна осигурителна система, която предлага ефективна финансова защита от големи рискове за живота и техните последици като болест, безработица, старост и необходимост от грижа. То гарантира на всеки отделен един стабилен жизнен стандарт, оказва съдействие и поема пенсията, когато хората са се оттеглили от професионалната дейност.

  Социалното осигуряване е задължително осигуряване. Половината от вноските за законно социално осигуряване се плаща от работодателя. Другата половина се плаща от самия работник. Тя автоматично се удържа от възнаграждението/заплатата.

 • Какво е законно пенсионно осигуряване?

  По принцип работниците са задължени да се осигуряват в законното пенсионно осигуряване. С пенсионното осигуряване сте финансово осигурен при пенсиониране.

  Към момента възрастта за пенсиониране е 67 години.

  Ако заради болест или увреждане не можете да работите повече или работите само ограничено или ако сте овдовели или осиротели, можете също да бъдете подпомогнат от законното пенсионно осигуряване.

 • Какво е законно здравно осигуряване?

  Законното здравно осигуряване е отговорно за всичко, свързано с Вашето здравеопазване. В Германия по принцип е задължително да имате здравно осигуряване.

  Здравното осигуряване поема много разходи, като например за медицински лечения, превантивни здравни грижи и рехабилитация.

  Ако не можете да работите заради болест, която продължава по-дълго от шест седмици, и по тази причина не получавате възнаграждение/заплата, законната здравна каса Ви изплаща обезщетение за заболяване.

 • Какво е законно осигуряване за нужда от чужда помощ?

  Осигуряването за нужда от чужда помощ Ви помага, когато заради възрастта или заради тежка болест не можете да се грижите сами за себе си и сте насочени за грижа. Освен това осигуряването за нужда от чужда помощ Ви помага, когато се грижите за Ваш роднина и в тази връзка имате нужда от финансова помощ.

  Ако искате да се възползвате от помощите за осигуряване за нужда от чужда помощ, трябва винаги да подавате молба.

  Ако имате законно здравно осигуряване, Вие автоматично ставате член на законното осигуряване за нужда от чужда помощ.

 • Какво е законно осигуряване срещу злополука?

  Законното осигуряване срещу злополука помага на Вас и на Вашето семейство при здравословни и финансови проблеми, които са непосредствено последствие от трудови злополуки или от професионални болести. Към трудовите злополуки спадат и злополуки по пътя към работа или към училище, както и от работа или училище към вкъщи.

 • Какви осигурявания/застраховки има още?

  В допълнение към законните осигурявания има и частни застраховки. Те са доброволни. Сами можете да решите дали да се застраховате. В повечето случаи плащате месечна вноска за застраховката. Например има застраховка „Гражданска отговорност“. Ако повредите нечия друга собственост, застраховката „Гражданска отговорност“ може да изплати щетата. Друг пример за частна застраховка е застраховка на дома. Със застраховката за дома застраховате Вашата собственост. Застраховката може да плати, ако например Ваша собственост е повредена от огън или открадната. Можете да сключвате частни застраховки в различни застрахователни дружества.

  Информирайте се подробно в кои случаи сте застрахован и в кои случаи не сте.

Filter

Offers for refugees

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen