Висши училища

В Бремен има четири държавни университета: Бременският университет, Бременският университет по приложни науки, Университетът по изкуствата и Университетът по приложни науки в Бремерхафен. Повечето курсове се преподават на немски език, но има и някои курсове на английски език. За да бъдеш приет в някой от университетите, трябва да имаш право на достъп до университет и ниво на владеене на езика C1, както и да кандидатстваш за място, навреме за летния семестър (15.1.) или за зимния семестър (15.7.)

Университетите в Бремен обединиха усилията си, за да подпомогнат хората с бежански произход в изучаването на необходимите езикови нива. Ако вече имаш опит в университет, можеш да се запишеш за курсовете за подготовка за обучение, организирани от In-Touch и HERE AHEAD. In-Touch ти дава достъп до програмите, предлагани от университетите. HERE се фокусира върху езиковата квалификация.

Предложения от Пазара

7 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването