Антидискриминация & разнообразие

Темите за борбата срещу дискриминацията и разнообразието стават все по-важни и в професионалния живот.

Защото и в професионалния живот има случаи на дискриминирани хора. Съществуват различни причини, поради които хората могат да бъдат дискриминирани. Сред тях са например пол, религия, произход, език, сексуална ориентация, увреждане или възраст. Ето защо е важно, да обърнеш внимание и на въпроса за антидискриминацията в твоята компания.

В Бремен, например съществува консултантски център ADA – Antidiskriminierung in der Arbeitswelt (Антидискриминация в сферата на труда). Тук можеш да получиш съвет по темата за антидискриминацията и да участваш в различни информационни събития и семинари.

Разнообразието означава многообразие – защото хората са уникални, различни и все пак еднакви. Разнообразието означава да се справяме със социалното многообразие по съзнателен и уважителен начин.

В Бремен се провеждат различни консултации и обучения по темата за разнообразието, някои от които дори са безплатни за фирмите. Позволи ни да те посъветваме!

Предложения от Пазара

3 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването