Семейства

  • Trainline – Помощ при пътуване с влак
  • Кафето на Кете
  • Игрища – Бремен
  • Консултации при бременност – Каритас Бремен Север
  • Мебелно хале Ослебсхаузен
  • Шпаркасе Бремен
  • Битпазар Бюргервайде/Ханза Каре
  • Консултации при бременност – Дом Розенак
  • Консултации по въпросите на сексуалността, семейството, партньорството
  • Помощ при бременност и раждане