Мъже

  • Консултации по въпросите на сексуалността, семейството, партньорството
  • Консултации за момчета/млади мъже, засегнати от насилие
  • Висше училище Бремерхафен
  • Kiron Higher Education for Refugees
  • Организация на свободното време – Културен дом Густав Хайнеман Фегезак
  • Спешен телефон Психологическо консултиране при случаи на сексуално насилие
  • Образователни и развлекателни дейности – Център за обучение на възрастни Бремен
  • Свободно време Бремен
  • Консултация СПИН/полово предавани болести (STD)
  • AIDS-Hilfe Bremen e.V.