Момчета

  • Футбол и тенис на маса – СК Фар Блокдик
  • Консултации за момчета/млади мъже, засегнати от насилие
  • Младежки център МЦ ГРЬОПЕЛИНГЕН
  • Младежки център „ДИ ФРИЙЗЕ“
  • Младежки център Финдорф
  • Младежки клуб Алт-Аумунд
  • Младежки клуб „UPS“ Марсел
  • Младежки център Бурглезум
  • Организация на свободното време – Културен дом Густав Хайнеман Фегезак
  • „Център за бежанци“