Момичета

  • Футбол и тенис на маса – СК Фар Блокдик
  • Болница Св. Йозеф Щифт
  • Клуб_момичета Хащет
  • Антикварен и битпазар на брега на Везер
  • СК Вердер Бремен
  • Клуб за момичета „Лилас Паузе“
  • „Консултации при сексуално насилие – Шатенрис“
  • Предложения за момичета и млади жени – „Gewitterziegen“
  • Център за момичета Грьопелинген
  • Консултации и подкрепа за момичета и млади жени