Жени

  • Консултация относно признаването на квалификации за жени
  • Болница Св. Йозеф Щифт
  • Клуб_момичета Хащет
  • Консултации по въпросите на сексуалността, семейството, партньорството
  • Клуб за момичета „Лилас Паузе“
  • Предложения за момичета и млади жени – „Gewitterziegen“
  • Център за момичета Грьопелинген
  • Консултации и подкрепа за момичета и млади жени
  • АГС Културен дом на момичета
  • Висше училище Бремерхафен