Възрастни

  • Консултации за мигранти с различна сексуална ориентация – Център за консултиране и дейности Бремен
  • Кариерни перспективи за бежанците в Бремен и Бремерхафен (bin+)
  • Професионална предквалификация за жители на Бремен от цял свят
  • Trainline – Помощ при пътуване с влак
  • Основна квалификация като асистент по здравни грижи
  • Кафето на Кете
  • Преходна мярка за учители имигранти (IQsA)
  • Многоезично открито консултиране в Мозайктреф
  • Допълнително обучение за придобиване на лидерски умения
  • Специализиран езиков курс по педагогика (B2)