С грижи за деца

  • Обща консултация – ASB Бремен
  • Свободно време, срещи и образование – SOS детски селища Бремен
  • FemCafé Бремен
  • Интеграционни курсове – Паритетен учебен център
  • Срещи и езикови кафенета – Център за майки и семейства Хухтинг
  • Консултации и свободно време – Център за майки Остерхолц-Теневер
  • Интеграционни курсове (с курс по ограмотяване) – BSB
  • Езиково кафене Научи немски
  • Езиково кафене за жени в семейния център МОБИЛЕ Дом за различни поколения
  • Интеграционни курсове с грижи за деца в Теневер