Служба/Орган

  • Агенция по заетостта Бремен-Бремерхафен
  • Център по заетостта Бремен
  • Служба за социални услуги (Социални центрове)
  • Консултация СПИН/полово предавани болести (STD)
  • Консултация и помощ при престъпления – полиция
  • Статут на пребиваване и националност – Миграционна служба
  • Обслужване на гражданите – Център за обслужване на граждани
  • Информация по обществени въпроси – местни служби
  • Информация за жилищната среда – квартално управление
  • Централен приемен център за търсещи убежище и бежанци в провинция Бремен (ZASt)