Консултация

  • Консултации за мигранти с различна сексуална ориентация – Център за консултиране и дейности Бремен
  • Кариерни перспективи за бежанците в Бремен и Бремерхафен (bin+)
  • Многоезично открито консултиране в Мозайктреф
  • Консултации – убежище
  • Посредничество с преводачи и други – телефонна линия за граждани в Бремен
  • Здравните специалисти в района
  • Служба за приветствие – Услуги за предприятия Бремен
  • Агенция по заетостта Бремен-Бремерхафен
  • Съвети и подкрепа за хора с нисък ръст
  • Консултации за хора с увреждания – „Лебенсхилфе“ Бремен