Увреждане

В Германия, хората с увреждания получават специални грижи. Това означава, че трябва да се избягват неблагоприятните условия. Насърчава се равното участие в обществото. За тази цел, хората с увреждания получават специални социални помощи, например в областта на медицинската рехабилитация.

Хората с увреждания продължават да получават всички помощи чрез всеобхватния социален закон, за да могат да участват в трудовия живот, както и в обществото по най-добрия възможен начин.

Бежанците с увреждания са класифицирани като „особено уязвими бежанци“ съгласно Закона за помощите за търсещите убежище.

Ако ти или членове на твоето семейство имате увреждания, можеш да се обърнете към персонала в твоето място за настаняване или към един от консултантските центрове, изброени по-долу в предложенията.

Предложения от Пазара

13 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването