Професионално обучение

За да си намерите работа в Германия, е важно да завършите професионална образователна програма или следване в университет.

Професионалното обучение обикновено продължава от две до три години. Обикновено има три различни вида обучение:

1. Обучение в предприятието: При обучението в предприятие работите в предприятие и изучавате работата там на практика.

2. Обучение в училище: При обучението в училище посещаваш професионално училище и се обучаваш там.

3. Дуално обучение: При дуалното обучение правиш и двете неща – посещаваш професионално училище и работиш в предприятие.

Предпоставка за достъп до професионално обучение обикновено е поне диплома за завършено средно образование.

Ако вече си получил диплома за завършено средно образование в родната си страна, трябва да разбереш, дали тази диплома се признава в Германия. В категорията Признаване ще намериш консултантски центрове и повече информация за това.

Друг начин за придобиване на квалификация по дадена професия еследването в университет.

Има и други начини за придобиване на професия. За това можеш да получиш съвет, например от Бюрото по труда.

За да разбереш, коя професия ти подхожда и каква квалификация ти е необходима за нея, можеш да попиташ в различни центрове за консултации.

Предложения от Пазара

15 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването