Общински курсове по немски език

В Бремен има езикови курсове за търсещи убежище и бежанци, които се организират и провеждат от градския отдел по социалните въпроси в сътрудничество с Центъра за обучение на възрастни в Бремен (Bremer Volkshochschule).

Тези курсове имат за цел да помогнат на бежанците, които са новопристигнали в Бремен, да придобият първите си умения по немски език.

Има много различни курсове, които са съобразени с нуждите на участниците. За да откриете подходящия за вас курс, можете да направите тест за определяне на нивото на владеене на езика и да проведете първоначално интервю с консултантите.

За повече информация относно общинските езикови курсове посетете уебсайта на Сенатора по труда, социалните въпроси, младежта и интеграцията.

 

Предложения от Пазара

Изглежа, че не можем да намерим това, което търсите. Може би търсачката ще ви помогне.